Att certifiera företaget - en lönsam investering

En certifiering ökar kvaliteten på verksamhetenEn certifiering ger många fördelar, det ger försprång i upphandlingar och kan vara avgörande för att leverantören ska få uppdraget. Certifieringen ökar effektiviteten i verksamheten och även kvaliteten på arbetet som utförs. Kunderna vet att de får en bra produkt och kan lita på leverantören.

Med certifiering enligt BF9K blir det lättare att uppfylla kundens krav på kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö. Systemet är utformat för att ge företaget rutiner och stöd för ständig förbättring samt att fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll.

 

Genom certifieringen underlättas även introduktionen av nya medarbetare i företaget och arbetssättet blir enhetligt. När alla arbetar på samma sätt ger det möjlighet till att öka lönsamheten och konkurrenskraften.

 

BF9K passar både små och stora företag i byggbranschen.

En certifiering som fungerar för er

Allt fler företag väljer BF9K. Systemet passar alla företag i byggbranschen - i hela landet. Utgångspunkten är att säkra byggprojektet och utveckla företaget. Systemet fungerar som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Samtidigt ger det trygghet för företagets kunder.

Varje företag bygger sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav.

Inloggning till service för certifierade företag

Uppdatering inom dokumentservice

 • 2015-01-29
  Senaste uppdateringar

  Här kan du ladda ner ett dokument med de senaste uppdateringarna inom dokumentservice.

  Anslutningsavtal är uppdaterat avseende DNV GL Appendix 1 – Priser och betalningssätt, mellan DNV och certifierat företag.  Index höjning

 • 2015-01-01
  ID06 - Exklusivt erbjudande

  BF9K har ett avtal med Oberthur Technologies för behörighetskort enligt kraven för ID06.