Hitta certifierade företag

2017-03-14

BF9K för högre kvalitet

Karl-Johan Brännström, ordförande för BF9K-utskottet och kvalitetschef på Dipart. Foto: Mats Aasman

Karl-Johan Brännström blev ny ordförande för BF9K-utskottet hösten 2016. Han ser fram emot att jobba för att ännu fler företag ska certifieras enligt systemet och visionen är att BF9K ska höja kvaliteten och seriositeten på hela branschen.

Karl-Johan Brännström jobbar till vardags som kvalitetschef på Dipart (som är ett BF9K-certifierat medlemsföretag) och hade varit ledamot i BF9K-utskottet i tre år då han fick frågan om att ta över ordförandeskapet.

– Som ordförande för utskottet får jag ännu mer inblick i det arbete som Stockholms Byggmästareförening gör – både gällande BF9K och inom andra områden, säger han.

På agendan står bland annat att jobba för ytterligare medlemsnytta genom exempelvis digitalisering och uppdaterade mallar för systemet, samt att sprida budskapet om vad en certifiering faktiskt innebär.

– Just nu arbetar vi med att utvärdera certifieringsreglerna och ta standarden vidare, kanske ska den bli branschöverskridande, säger Karl-Johan Brännström och tillägger att en certifiering enligt BF9K ger det egna företaget stora fördelar i form av ordning och reda:

– Kraven i standarden gör att företaget behöver ha en god dokumentation vilket innebär att man kan följa upp den egna verksamheten systematiskt. Hjälp med mallar, produktions-dokument och ledningsdokument underlättar också.

Dessutom ger BF9K ett försprång i kontakt med beställare eftersom certifieringen innebär en kvalitetsstämpel då kont-rollen sker genom en tredje part.

– BF9K höjer ribban på branschen, både gentemot beställare och gentemot marknaden. Systemet tar hänsyn till nya lagar och regler, vilket gör att de certifierade företagen hela tiden är på banan. Detta ger i sin tur en proffsigare bransch som leder utvecklingen åt rätt håll, slår Karl-Johan Brännström fast.

BF9K innehåller

 • Certifieringsregler
 • Total kontrollplan
 • Krav på egenkontroll i projekten
 • Krav på utbildning
 • Krav på rutiner i projekten
 • Krav på administrativa rutiner


Intervjun är hämtad från Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsberättelse 2016. Vill du läsa hela verksamhetsberättelsen kan du göra det här. • »Äntligen en certifiering anpassad för byggbranschen«

  Gunnar Skogehall har lång erfarenhet av projektledning på beställarsidan inom byggbranschen i Uppsala kommun.
  - Att BF9K numera är likställt med till exempel ISO-certifieringar tycker jag är en vitalisering av byggbranschen.

  Läs mer »

 • »Utan BF9K hade vi inte klarat vår expansion«

  - Vi hade aldrig kunnat växa kraftigt och samtidigt utveckla vår verksamhet om vi inte hade haft certifieringssystemet BF9K i ryggen, säger Pär Karlsson som är vd på ByggConstruct i Uppsala. För drygt sju år sedan bestämde ledningen på företaget att man skulle ansluta sig till lednings- och produktcertifieringssystemet BF9K. Då jobbade 50 anställda på ByggConstruct och omsättningen låg på 150 miljoner kronor om året.

  Läs mer »

+ Läs äldre nyheterHitta certifierade företag