Skillnaden mellan BF9K och ISO

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem anpassat till byggbranschen. ISO-standarden fokuserar på processer i företaget medan BF9K tar höjd för det som skall produceras, det vill säga våra bygg- och anläggningsprojekt.

Företagen som följer BF9K-kraven får stöd i att leverera bra entreprenader och har ett systematiskt arbetssätt motsvarande det som finns i ISO-standarderna. BF9K ställer också krav på utbildning och vidareutbildning i företaget så att kunden kan känna sig trygg med företagets kompetens.

BF9K har samma grundprincip som ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001/AFS 2001:1.

BF9K möjliggör för företagen att svara upp mot kraven i PBL, miljöbalken, arbetsmiljölagen och annan anknuten lagstiftning och står för Byggföretagens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Hitta certifierade företag