Kurser inom BF9K

All personal som arbetar med systemet ska ha en för uppgiften lämplig utbildning. Utbildningen ska omfatta kompetens och förståelse i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor samt egenkontrollsystemet. Även extern personal (till exempel underleverantörer) ska ha kompetens för uppgiften, så att de kan utföra avtalade arbetsuppgifter enligt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystemets krav.

Förutom den utbildning som sker i samband med framtagning av BF9K-anpassat KMA-system så erbjuder Stockholms Byggmästareförening kurser eller utbildningar som svarar upp mot utbildningskraven i BF9K-systemet. Utbildningarna hålls i lokalerna på Wennerbergsgatan 10 på Kungsholmen i Stockholm. Det går även att företagsanpassa utbildningar och hålla dessa på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
 

Klicka på kursnamnet för att läsa mer om kurserna

En kurs för certifierade BF9K-företag:
BF9K - Effektiv kvalitetssäkring

Kurser som svarar upp mot utbildningskraven i BF9K-systemet:
Arbetsmiljöansvarig, BAS-U och BAS-P
Fuktkunskap för specialföretag
Fuktsäkerhet, grundkurs
Fuktsäkerhet, fortsättningskurs
Heta arbeten, tillståndsansvarig
PBL - Kontrollansvarig
Miljöansvar

Inloggning till service för certifierade företag

Uppdatering inom dokumentservice

 • 2015-01-29
  Senaste uppdateringar

  Här kan du ladda ner ett dokument med de senaste uppdateringarna inom dokumentservice.

  Anslutningsavtal är uppdaterat avseende DNV GL Appendix 1 – Priser och betalningssätt, mellan DNV och certifierat företag.  Index höjning

 • 2015-01-01
  ID06 - Exklusivt erbjudande

  BF9K har ett avtal med Oberthur Technologies för behörighetskort enligt kraven för ID06.