Kontakta handledare

När företaget är anslutet till BF9K och ska påbörja arbete med att implementera systemet i företaget kan ni ta hjälp av en auktoriserad handledare från BF9K. Detta kan underlätta ert arbete.

BF9K-handledare

Handledare_.jpg
Thomas Bley, Urban Skoglund, Ann-Charlotte Rand, Jan Qvarnström och Martin Karlsson.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till våra handledare och kan läsa mer om vad de har för bakgrund och varför de tycker det är bra att vara BF9K-certifierad.

Thomas Bley

Thomas_Bley.jpg

Thomas är i grunden civilingenjör och har en lång erfarenhet från olika befattningar i byggbranschen - allt ifrån platschef, arbetschef och avdelningschef till vd. Idag arbetar han som rådgivare till företagsledningar och med utveckling av företag i byggbranschen.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

 • Skapa struktur i företaget
 • Öka lönsamheten
 • Arbeta på ett konsekvent likartat sätt med KMA-frågor
 • Bli attraktiv på marknaden
 • Gemensamma arbetssätt inom företaget
 • Attraktiv arbetsgivare för yngre personal som gärna vill ha ordning och reda
 • Hjälpmedel för företag som växer
 • Möta beställarkrav
 • Skapar kompetens i företaget


Kontakta Thomas

Build IT AB - Företagsanpassning
E-post: thomas.bley@build-it.se
Tel: 08-673 18 90


Urban Skoglund

Urban_Skoglund.jpg

Urbans huvudsakliga erfarenheter och nuvarande engagemang är som ledande projektör och byggprojektledare. Han arbetar som projektledare, byggledare och rådgivare i ett flertal organisationer. Urban har ett stort antal ärenden som Kontrollansvarig PBL främst inom industri- och fastighetssektorn. Han brinner för kvalitet och engagemang i byggbranschen, då han vet att det är ett medel för långsiktig framgång för allt och alla.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

BF9K ger det certifierade företaget möjligheten att på ett strukturerat och kunnigt sätt uppfylla kraven på produkten och verksamheten. Det ger en kvalitet och trygghet som alla aktörer vinner på. BF9K är därför ett utomordentligt val för ett bra byggande i Sverige.

Kontakta Urban

Örebro
E-post: urban@byggkom.se
Tel: 070-396 29 09


Ann-Charlotte Rand

Ann-Charlotte_Rand.jpg

Ann-Charlotte är i grunden utbildad civilekonom och har arbetet många år inom bygg- och anläggningsbranschen. Hon är specialiserad på styrelsearbete, verksamhetsutveckling och arbetsmiljö. Sedan 2012 har Ann-Charlotte arbetat med BF9K och du kan läsa mer om henne på www.acrand.se.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

Genom att införa ett verksamhetssystem som uppfyller BF9K-kraven ger det certifierade företaget kunden/beställaren en trygghet att er verksamhet följer svensk lagstiftning, har hög kompetens och säkra arbetsplatser. Internt i certifierade företag uppnås effektivitet genom enhetligt arbetssätt, erfarenhetsåterföring och säkerställande att kunden/beställaren får det som är överenskommet. Företaget får kontroll över sin miljöpåverkan och kan därmed minimera den på bästa sätt. Era arbetsplatser blir säkrare med planering och kunskap.

Som handledare förordar Ann-Charlotte enkla rutiner och checklistor anpassade till det specifika företaget, hög kunskapsnivå hos all personal och en uppföljning som ger snabb överblick samt förbättringar.

Kontakta Ann-Charlotte

ACRAND AB
E-post: ac@acrand.se
Tel: 073-640 02 75


Jan Qvarnström

Jan_Qvarnstrom.jpg

Jan hjälper företag, företagare och medarbetare att tolka och förstå kraven och att omvandla kraven till ett certifieringsbart verksamhetssystem. Ett system som företaget med lätthet kan utveckla och förvalta. Han har extremt stor vana att leda projekt som utmynnar i ett certifieringsbart verksamhetssystem som säkerställer att företaget får ett systematiskt arbetssätt och säkerställer produktkrav från beställaren. Idag arbetar Jan som projektledare, expert och utbildare i rollen som handledare. Han har en personlig förmåga att väcka intresse och kunskap hos högsta ledningen att skapa, driva och utveckla systemet i framtiden. Jan är inte bara konsult utan delar med sig av sin mångåriga chefserfarenhet och effekterna av ett coachande, pragmatiskt och tydligt ledarskap som inbjuder till en dialog.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

Det certifierade företaget hämtar hem vinsterna i form av bättre precision i styrningen av verksamheten, högre kompetens, högre produktivitet, medvetenhet om KMA-risker, mindre risktagande, lägre kostnader och ökad konkurrenskraft.

Kontakta Jan

Jan Qvarnström Konsult AB
E-post: jan@jqkonsult.se
Tel: 070-823 17 22


Martin Karlsson

Martin_K.png

Efter en högskoleutbildning inom IT och ekonomi flyttade Martin till Stockholm och arbetade som IT-konsult inom projektledning. Martin arbetade sedan som avdelningschef på Moderaterna i fyra år innan han gick vidare till en byggfirma som projektledare och IT-chef. Det var då han kom i kontakt med Byggmästareföreningen och BF9K. Martin blev företagets BF9K-ansvarig och fick därför både praktisera BF9K i sina projekt samt handha den interna hanteringen av verksamhetssystemet. Givetvis blev det ett gäng kurser för att få förutsättningarna att sköta allt korrekt, exempelvis Effektiv Kvalitetssäkring, Heta Arbeten, Entreprenadjuridik, AB/ABT-kalkyl, BAS-P/BAS-U, Fuktsäkerhet, KA PBL. Idag driver han företaget EmmX där de arbetar med byggare över hela landet som insett fördelarna med att ha ett bra verksamhetssystem som BF9K.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

 • Genom bättre och mer optimerade sätt för tillverkning med färre fel sänker BF9K kostnader i företaget.
 • Genom fokus på att förbättra kvaliteten på slutprodukten ger BF9K företaget nöjdare kunder.
 • Genom ett systematiskt arbete för att minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön säkrar företaget morgondagens affärsmöjligheter.
 • BF9K är ett ramverk som ger dig förutsättningarna att sänka dina kostnader och öka din produktkvalitet. Detta samtidigt som du förbättrar dina medarbetares arbetsmiljö och minskar företagets miljöpåverkan.


Kontakta Martin

EmmX IT AB
E-post: martin.karlsson@emmx.se
Tel: 072-324 62 86

Hitta certifierade företag