Hitta certifierade företag

2017-05-05

Mycket uppskattad BF9K-nätverksträff

Under gruppdiskussionerna kom många intressanta synpunkter upp. Foto: Ellen Norman

BF9K hade den 5 maj sin första nätverksträff som startat på efterfrågan av certifierade företag. Temat för dagen var vad du gör om du kört fast med KMA-frågor i företaget samt hur du får internrevisionerna att fungera.

Under träffen uppmärksammades att det kan vara svårt att hitta engagemang kring KMA-frågorna. Det finns ofta inte rätt förutsättningar på företagen och deltagarna var eniga om att det är ledningens ansvar att implementera BF9K i företaget. Det är också av stor vikt att ledningen visar engagemang så det sprider sig nedåt i företaget och blir en naturlig del av vardagen. Utbildning är viktigt för att få upp förståelsen för KMA-frågor och genom kunskap kan också engagemanget öka.

På frågan om internrevisioner visade det sig att deltagarna arbetar lite olika. Ett företag lät projektledarna/platscheferna genomföra internrevisioner på varandra vilket gör att de får sätta sig in i systemet och därmed ökar deras kunskap. Ett annat har tagit hjälp av extern revisor även vid internrevisioner för att förbättra och utveckla sig. Deltagarna var eniga om att revisioner är det bästa verktyget för att mäta verksamheten samt att implementera och förmedla nytt inom systemet. Internrevision är även en hjälp till självhjälp och ett gyllene tillfälle för utbildning i företaget.

Forsta_natverkstraffen_DSC_0033.jpg

Syftet till att nätverket startats är att skapa kontakter, intressanta diskussioner samt dela med sig av erfarenheter med BF9K-arbetet på det egna företaget, men också till att utveckla BF9K som system. Träffarna innehåller olika frågeställningar för deltagarna att diskutera, både i mindre grupper och alla tillsammans.

Deltagarna under den första nätverksträffen bestod främst av KMA-ansvariga, så till nästa träff önskar vi att fler från företagsledningen deltar för att få ut så mycket som möjligt utav BF9K-nätverket.

Håll utkik efter inbjudan till nästa BF9K-nätverksträff!  • Hur påverkar nya LOU BF9K-certifierade företag?

    Från den 1 januari i år gäller ny lag om offentlig upphandling, men hur påverkar det BF9K-certifierade företag? Den 21 april bjöd BF9K in Charlotta Frenander och Jens Johansson från Upphandlingsmyndigheten på en användarträff så att de kunde reda ut begreppen och svara på frågor.

    Läs mer »

  • BF9K för högre kvalitet

    Karl-Johan Brännström blev ny ordförande för BF9K-utskottet hösten 2016. Han ser fram emot att jobba för att ännu fler företag ska certifieras enligt systemet och visionen är att BF9K ska höja kvaliteten och seriositeten på hela branschen.

    Läs mer »

+ Läs äldre nyheterHitta certifierade företag