B & B Högtrycksteknik AB

B&B Högtrycksteknik AB utför slamsugning, högtrycksspolning, tv-inspektion, sanering, tvättning, omhändertagande och transport av farligt avfall och farligt gods (ADR).

Våra kunder består av statliga, kommunala och privata företag med verksamhet i bygg och anläggningssektorn samt förvaltning av fastigheter.

Våra branscher

  • - Övrigt

Vi tar uppdrag inom

  • - Stor-Stockholm

Organistionsnummer

556352-3959

Kontaktperson

Anders Byström

Telefon

08-36 38 86

E-post

Hemsida

Adress

Bruttovägen 6

Postnummer

175 43

Ort

JÄRFÄLLA

Nivå på certifiering

Certifierad Entreprenör

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag