Skillnaden mellan BF9K och ISO

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem anpassat till byggbranschen.

ISO-standarden fokuserar på processer i företaget.

BF9K tar höjd för det som ska produceras, det vill säga våra bygg- och anläggningsprojekt.

Företagen som följer BF9K-kraven får stöd i att leverera bra entreprenader och har ett systematiskt arbetssätt motsvarande det som finns i ISO-standarderna. BF9K ställer också krav på utbildning och vidareutbildning i företaget så att kunden kan känna sig trygg med företagets kompetens.

BF9K har samma grundprincip som:

  • Kvalitet (ISO 9001)
  • Miljö (ISO 14001)
  • Arbetsmiljö (ISO 45001/AFS 2001:1)


BF9K möjliggör för företagen att svara upp mot kraven i PBL, miljöbalken, arbetsmiljölagen och annan anknuten lagstiftning och står för Byggföretagens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Vid upphandlingar där krav ställs på att företag ska ha ett tredjepartscertifierat system för KMA motsvaras BF9K av ISO/OHSAS/AFS gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag