Certifieringens kostnader

Det finns ingen fast kostnad för hela certifieringen. Kostnaden varierar mellan företagen beroende på omsättning och antal anställda samt behovet av handledare. Nedan kan du läsa mer om de olika kostnaderna som en certifiering innebär. Kontakta oss gärna om du vill ha personliga beräkningar för just ert företag.

Det finns ingen fast kostnad för hela certifieringen. Kostnaden varierar mellan företagen beroende på omsättning och antal anställda samt behovet av handledare. Nedan kan du läsa mer om de olika kostnaderna som en certifiering innebär. Kontakta oss gärna om du vill ha personliga beräkningar för just ert företag.
 

Anslutningsavgift

Anslutnings- och serviceavgiften är grundad på företagets omsättning. Idag från 5 000 kr.
 

Årlig serviceavgift

Den årliga serviceavgiften är också baserad på företagets omsättning.
 

Eget arbete för företaget

Företaget som ska certifiera sig bör räkna med att det tar mellan 100 och 500 timmar i anspråk för certifieringsarbetet.
 

Egen handledare

De flesta företag väljer att arbeta med en handledare. Behovet varierar och om du är intresserad berättar vi gärna mer om hur en handledare kan hjälpa just er. Handledarna är inte anställda av BF9K utan arbetar på uppdrag av oss.
 

Certifieringskostnad

En engångskostnad för certifieringen baseras på antal anställda.
 

DNV GL:s årliga revision

Kostnaden för den årliga revisionen som DNV GL utför är baserad på företagets omsättning. Den kostar mellan 20 000 och 30 000 kr.

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag