Kontakta handledare

När företaget är anslutet till BF9K och ska påbörja arbete med att implementera systemet i företaget kan ni ta hjälp av en auktoriserad handledare från BF9K. Detta kan underlätta ert arbete.

BF9K-handledare

Nedan hittar du kontaktuppgifter till våra handledare och kan läsa mer om vad de har för bakgrund samt varför de tycker det är bra att vara BF9K-certifierad.

Thomas Bley

Thomas_Bley.jpg

Thomas är i grunden civilingenjör och har en lång erfarenhet från olika befattningar i byggbranschen - allt ifrån platschef, arbetschef och avdelningschef till vd. Idag arbetar han som rådgivare till företagsledningar och med utveckling av företag i byggbranschen.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

 • Skapa struktur i företaget
 • Öka lönsamheten
 • Arbeta på ett konsekvent likartat sätt med KMA-frågor
 • Bli attraktiv på marknaden
 • Gemensamma arbetssätt inom företaget
 • Attraktiv arbetsgivare för yngre personal som gärna vill ha ordning och reda
 • Hjälpmedel för företag som växer
 • Möta beställarkrav
 • Skapar kompetens i företaget


Kontakta Thomas

Build IT AB - Företagsanpassning
E-post: thomas.bley@build-it.se
Tel: 08-673 18 90


Jan Qvarnström

Jan_Qvarnstrom.jpg

Jan hjälper företag, företagare och medarbetare att tolka och förstå kraven och att omvandla kraven till ett certifieringsbart BF9K-system. Ett system som företaget med lätthet kan utveckla och förvalta så det speglar företagets arbetssätt.

 • Han har extremt stor vana att leda projekt som utmynnar i ett certifieringsbart verksamhetssystem typ BF9K som säkerställer att företaget får ett systematiskt arbetssätt och säkerställer produktkrav från beställaren.
 • Idag arbetar Jan som projektledare, expert och utbildare i rollen som BF9K-handledare.
 • Han har en personlig förmåga att väcka intresse hos högsta ledningen att skapa, driva och utveckla systemet i framtiden.
 • Jan är inte bara konsult utan delar med sig av sin mångåriga chefserfarenhet och effekterna av ett coachande, pragmatiskt och tydligt ledarskap som inbjuder till en dialog.


Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

Det certifierade företaget hämtar hem vinsterna i form av bättre precision i styrningen av verksamheten, högre kompetens, högre produktivitet, medvetenhet om KMA-risker, minska företagets miljöpåverkan, minimera arbetsmiljörisker, beredskap för nödläge, mindre risktagande, lägre kostnader och ökad konkurrenskraft.

Kontakta Jan

Jan Qvarnström Konsult AB
E-post: jan@jqkonsult.se
Tel: 070-823 17 22


Marcus Weilund


Marcus har en gedigen erfarenhet av företagande och ledarskap. Han har de senaste 15åren varit framgångsrik som ledare för bolag med stark tillväxt. Han har ingått i ledningen för den svenska verksamheten i en internationell koncern där försäljning och installation av byggprodukter varit centrala.

Idag arbetar Marcus med företagsutveckling i olika former, men brinner framförallt för projektdrivna organisationer med mycket kraft hos medarbetarna.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

Jag har själv sett kraften i BF9K på nära håll. Som företagsledare är det ibland svårt att dela med sig av information. Man tänker ” det går snabbare att göra själv”.

BF9K ger en struktur till förändring. Det ger delaktiga medarbetare som bl.a. leder till nöjdare kunder, nöjdare medarbetare och bättre lönsamhet.

Kontakta Marcus

Weilma AB
E-post: marcus@weilma.se
Tel: 0705-496940
Marcus Weilund



Mathias Persson

Mathias_Persson_2.jpg

Mathias Persson började sin bana som traditionell lärling till träarbetare, efter att arbetat som snickare i flera år startade han eget företag 1999. Företage växte och Mathias certifierade företaget enl. BF9K 2009 och utvecklade det i verksamheten under många år. Efter att avvecklat bolaget 2016 har Mathias varit anställd som verksamhetschef, KMA ansvarig och avtalsansvarig i ett nystartat byggbolag, där han byggde upp ett verksamhetssystem som certifierades enl. BF9K 2017.

Mathias har genom åren byggt upp kompetens genom erfarenhet men också med utbildningar. En styrka är att se helheten från produktion till ledning men också tillämpning från utförarskedet till uppföljning av enskilda projekt eller hela verksamheten.

Mathias är idag kontrollansvarig -N, och hjälper företag med BF9K, verksamhetsutveckling och projektledning.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

För att effektivisera och säkerställa styrning och produktion, på ett sätt som gör att bättre resultat uppnås för utförandet och lönsamheten i verksamheten.

Genom att implementera BF9K skapas verktyg och rutiner som tydliggör vad som görs av vem, när och hur. Från produktionen till högsta ledningen. Ledningen i bolaget får med detta verktyg enklare översikt av sin verksamhet och kan enklare och effektivare styra verksamheten.

Med ordning och reda ökar attraktiviteten som arbetsgivare och uppdragsutförare på marknaden.

Kontakta Mathias

Mathias Persson Konsult AB
E-post: mathias@mpkab.se
Tel: 072–1523055



Hasan Vrazalica

Hasan_V_kvadrat_2.jpg

Under åren som gått har Hasan varit verksam inom flera ledande befattningar. Såväl som vd för ett byggentreprenadbolag och som affärsområdeschef för ett av Sveriges ledande entreprenadföretag för undertak.

Idag arbetar Hasan med sitt egna konsultbolag. Framför allt med affärsutveckling av det egna bolaget samt projektledning.

Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

Ordning och reda är en fundamental grund i hela affären. Genom BF9K bygger företagen upp en struktur för styrning och produktion som övertid ger ett bättre resultat och lönsamhet i verksamheten. 

Kontakta Hasan

Hasan Vrazalica

 Vimini Förvaltning och Projektledning AB

Birger Jarlsgatan 129, 113 56 Stockholm

E-post:hasan.vrazalica@vimini.se

Tel: +46(0)765047672 


Paulo Swärdblad

Paulo är Marknadsekonom i grunden och har de senaste 15 åren arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling inom bygg, mark och logistik.

Han har en bakgrund inom bygg och har suttit i flera ledningsgrupper, arbetat som KMA-Systemansvarig, implementerat BF9K ledningssystem och affärs- och projektledningssystem, samt utvecklat ett flertal organisationer med framgång.

I sin roll som verksamhetsutvecklare har Paulo stor erfarenhet av att arbeta med projektstyrning, affärsstrategier och produktionseffektiviseringar som leder till bättre lönsamhet och samtidigt möter beställarkraven.

”Som verksamhetsutvecklare kändes det naturligt att arbeta med BF9K och hjälpa företag att förstå certifieringsreglerna och implementera BF9Ks ledningssystem.

Att ha systematiska arbetssätt och struktur i verksamheten vet jag av erfarenhet är en av nycklarna till framgång i ett företag.”


Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

 • Ordning och reda i verksamheten och i projekten
 • Gemensamma arbetssätt inom företaget skapar lönsamhet
 • Tydlig kommunikation och rutiner skapar bättre arbetsmiljö för medarbetarna
 • Aktivt arbete med att ständigt förbättra genom interna kontroller
 • Aktivt arbete med KMA frågor
 • Möta beställarkraven och ökad konkurrenskraft
 • Bättre styrning av verksamhet, projekt och produktion
 • Ökad produktivitet skapar bättre lönsamhet
 • Systematiska förbättringsarbeten som leder till ständiga förbättringar i företaget
 • Skapar miljömedvetenhet i företaget


Kontakta Paulo

Paulo Swärdblad

Verksamhetsutvecklare

Swärdblads Verksamhetsutveckling

Tel: 0739 – 78 79 39

Email: paulo@swardblads.se


Anna Runberg

Anna har, under sina drygt 30 år i byggbranschen, arbetat i många olika roller däribland drivit eget mur- och putsföretag, varit inköpare, platschef, besiktningsman, systemansvarig BF9K  och avslutade sin senaste tjänst hos DNV 2020, där hon i 6 år arbetade som BF9K-revisor. Parallellt med tjänsten som revisor har hon även hållit BF9K-kurserna på BUC (”Effektiv kvalitetssäkring” och ”Systemansvarig i företaget”), vilka hon fortfarande håller.

Den breda kompetensen, stora förståelsen för olika företag och deras problematik samt förmågan att lära ut har lett fram till att Anna nu arbetar som handledare/konsult för att hjälpa företagen att förstå hur enkelt BF9K/BKMA faktiskt är.

”Som verksamhetsutvecklare kändes det naturligt att arbeta med BF9K och hjälpa företag att förstå certifieringsreglerna och implementera BF9Ks ledningssystem.

Att ha systematiska arbetssätt och struktur i verksamheten vet jag av erfarenhet är en av nycklarna till framgång i ett företag.”


Varför ska företag BF9K-certifiera sig?

 

Alla ska följa de lagar, branschkrav och projektkrav som är aktuella, oavsett om man är certifierad eller inte.
Certifieringen gör det enklare för företaget att göra rätt - man får hjälpdokument, påminns om kraven och tack
vare handledare och revisorer så får man hjälp att hålla koll på att allt följs. Som bonus blir det ordning, reda och struktur.
Det blir en röd tråd att följa, på ett enkelt och lättförståeligt sätt.  

 


Kontakta Anna

Anna Runberg

Tel: 070 – 774 32 00

Email: anna@arbyggkonsult.se


Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag