BF9K-natverkstraff.jpg

Tema: Byggbranschens ledarskap – ett problem med många konsekvenser?

Vi vänder oss till dig som jobbar med BF9K i företaget.

Välkommen till nätverksträff där vi skapar kontakter, utbyter erfarenheter och ger varandra impulser och förslag på konkreta lösningar på olika frågor. Tillsammans utvecklar vi också BF9K som verksamhetssystem.

Byggbranschens ledarskap – ett problem med många konsekvenser? ”.

Ett gott ledarskap är nyckeln till framgång i att leda projekt och projektgrupper. Det är också en förutsättning för att vi ska nå våra mål. Ledarskap handlar om tydlighet och i att visa vägen mot målet, att skapa delaktighet och att se och bekräfta medarbetarna.
Hur skapar vi ”vi-känslan” i våra projekt? Ämnet är intressant utifrån många olika perspektiv. Det kan gälla olika processer, kvalitets- och arbetsmiljöarbetet, samarbete, ekonomiskt resultat och även funktionen av vårt verksamhetssystem BF9K. 

Har vi fortfarande en machokultur som begränsar oss i tanke och handling? 
Hur fungerar detta i din verklighet och hur skulle vi kunna göra på våra arbetsställen för att få det att fungera ännu bättre? 

Det skulle vara väldigt givande om just du ville dela med dig och kort berätta om hur du upplever att det fungerar. Du får gärna bidra med exempel eller ha en kort redogörelse. Kontakta mig senast en vecka före träffen så kan vi diskutera. 
Mejla till Michael Bogren på: mailto:bogren.michael@gmail.com

Program 

7.30 Frukost

8.00 Inledning

Gruppdiskussion

Redovisning och sammanfattning

Förslag på tema till nästa nätverksträff

10.00 Avslutning

Nätverksträffen är endast för BF9K-företag och antalet platser är begränsade.Vi uppmuntrar företagsledning och KMA-ansvariga att delta.  

Vill du veta mer om BF9K kontakta info@bf9k.se.

Är ni fler inom företaget som önskar få våra utskick kan ni anmäla e-post till
info@bf9k.se
.

Varmt välkommen med din anmälan

Evenemangsinfo

Datum och tid:
20 nov, 2019 08:00 - 10:00

Plats:
Wennerbergsgatan 10, Stockholm

Sista anmälningsdag:
18 nov, 2019

Nätverksträffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag